Рекламация

Вие сте в правото си да върнете поръчка при следните случаи:

Получавате продукт, различен от поръчания.
Получавате продукт с различна от посочената в сайта цена.
Получавате продукт с нарушена опаковка.
Получавате продукт с изтекъл срок на годност, без да сте предварително уведомен за това.
В посочените по-горе случаи разходите по връщане са за сметка на сайта.

Връщане на продукта за сметка на потребителя

Потребителят сам е объркал желания продукт и желае друг.
По ЗЗП, ако продуктът е неотварян и с ненарушена опаковка.