Лични данни

Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато Вие използвате сайта ни, и как я защитаваме от трети страни. Ние не предоставяме лична информация на трети страни.

Лична информация – този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, имена, тел. за контакт. Тази информация ни позволява да извършим вашата доставка и да я напарвим по-удобен и лесен начин за Вас.

Тази информация не се споделя с никого и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без личното ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.

Сайтът не е регистриран оператор с лични данни и няма право да изисква такива, както и не носи отговорност за оставени такива.
Предоставянето на личните данни се извършва доброволно от физическото лице, потребител на сайта.

За извършване на доставка ние се нуждаем само от:
– Вашите имена;

– Вашия точен и пълен адрес за доставка;

– Вашия телефон за обратна връзка;

– Вашата електронна поща;

– Данни за фактура, ако желаете такава.